Recht op een schadeclaim

Een schadeclaim bestaat uit verschillende fasen, de meeste zaken volgen deze stappen. Het kan voorkomen dat een zaak afwijkt van deze fasen, maar hier is vaak een specifieke reden voor. In de meeste gevallen kan een schadeclaim buiten de rechtszaal worden afgehandeld. De Letselschade Raetsman handelt tot wel 95% van haar letselschadezaken af buiten de rechtszaal. Dit is voor elke partij wenselijk. Op deze manier heeft u snel helderheid over uw zaak en lopen de kosten voor de aansprakelijke partij niet op. Alleen wanneer het overleg tussen de beide partijen vastloopt is het noodzakelijk om naar de rechter te stappen.

Fasen van een schadeclaim

Oriëntatie
Iedere schadezaak begint met een oriënterende fase. Hierin wordt alles opgestart. Het politierapport en het eerste rapport van de arts worden verzameld. Deze zijn nodig om aan te tonen dat u letsel heeft en dat de tegenpartij aansprakelijk is voor deze schade. In deze fase wordt er ook een indicatie gemaakt van de omvang van de ernst van uw letsel.

Aansprakelijkheid
In de tweede fase dient de aansprakelijkheid van de tegenpartij aangetoond te worden. Daarnaast wordt er overlegd over de hoogte van de schadeclaim. Het is tijdens dit stadium ook mogelijk om voorschotten op te vragen voor de dekking van bijvoorbeeld uw medische kosten.

Afronding van uw letselschadezaak
Wanneer de gevolgen van de letselschade duidelijk zijn kan de exacte hoogte van uw schadeclaim worden vastgesteld. Hierbij wordt er ook gekeken naar het verlies van inkomen, reiskosten en smartengeld. Het rapport van de arts wordt gebruikt als basis van de bepaling van de hoogte van uw vergoeding. De definitieve overeenkomst wordt vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst.

Smartengeld

Naast alle andere kosten die voortkomen uit uw fysieke letsel, wordt er ook gekeken of u geestelijk letsel heeft opgelopen. Denk hierbij aan leed, een trauma of blijvende littekens. Hiervoor kunt u gecompenseerd worden in de vorm van smartengeld.

Heeft u letselschade in Hilversum of in de omgeving van Hilversum? Wilt u meer informatie over ons? Neem dan contact op met onze letselschade specialist in Hilversum.